Başlığım sayfa içeriği

Bugün: 30.07.2016

SÖZLEŞMELİ ER TEMİNİ

SÖZLEŞMELİ ER TEMİNİ

SÖZLEŞMELİ ER TEMİNİ24.10.2012 21:18
 GENEL BİLGİLER

 

1. Kara Kuvvetleri Komutanlığının çeşitli sınıf ve branşlardaki sözleşmeli erbaş/er ihtiyacını karşılamak amacıyla personel temin edilmektedir. Teminen az ilköğretim ve/veya yurt dışındaki dengi okul mezunu, temin faaliyeti zamanında askerlik hizmetini yapmakta olan veya ön başvuru tarihi itibarıyla terhislerinin üzerinden üç (3) yıldan fazla süre geçmemiş olanlar ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 26 (Yirmi altı) yaşından gün almamış olan adaylar arasından başvuru kılavuzunda belirtilen sınıf ve branşlarda yapılmaktadır.

 

2. Yazılı sınav yapılmamaktadır. Temin faaliyeti, yapılacak olan ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet testi, mülakat, sağlık raporu ve güvenlik soruşturması sonucuna göre yapılmaktadır. Temin sürecinin herhangi bir aşamasında başarılı olamayan adaylar müteakip aşamalara katılamamaktadırlar.

 

3. Temin faaliyeti, başvuru kılavuzunda yer alan faaliyet takvimine uygun olarak icra edilmektedir. Ön başvurular, http://www.kkk.tsk.tr genel ağ (İnternet) adresinden ön başvuru formunun doldurulması ile yapılmaktadır. Asıl başvurular ise, istenen belgeler ile ikinci seçim aşaması sınavları için sınav merkezine gelinmesi ve belgelerin teslim edilmesi ile yapılmış olmaktadır.

 

4.  İhtiyaç duyulan sınıf ve branşlar için belirlenen kontenjanlar idarenin ihtiyaçları doğrultusunda artırılabilmektedir. Ayrıca idarenin gerek görmesi halinde, sınıf ve branşların boş kalan kontenjanları, diğer sınıf ve branşlara müracaat eden ancak kontenjana giremeyen adaylardan gerekli şartları taşıyan ve bu konuda muvafakati (Online başvuru formunda ilgili maddeyi “evet” olarak işaretleyen adaylar) alınan adaylardan ihtiyaç oranında karşılanabilmektedir.

 

5. Sözleşmeli er temin faaliyeti aşamaları hakkında açıklayıcı bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

 

NOT: Bu hususlar genel bilgilendirme içermektedir. Başvuruya temel olacak geçerli bilgiler her temin faaliyeti için hazırlanan başvuru kılavuzunda yer almaktadır.

Diğer Sözleşmeli Er Alımı ile İlgili Merak Ettikleriniz haberleri

  • PAYLAŞ

Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir